معرفی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم :

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است به گونه ای که امنیت غذایی بعنوان یکی از اهداف مهم ،سرلوحه برنامه دولت قرار گرفته است .بدون شک تولید کشاورزی باید به گونه ای باشد که تمامی نیازهای غذایی جامعه را برآورده سازد .افزایش جمعیت از یک سو و ضایعات فراوانی که در اثر کشاورزی سنتی و استفاده از نیروی کارگری به محصولات وارد می گردد از سوی دیگر کشاورزی را بر آن داشت تا از علوم مهندسی کمک گیرد تا بهره برداری بیشتر و بهتر را عملی نماید . مهندسی مکانیک بیوسیستم کاربرد مهندسی مکانیک در ماشینهای کشاورزی است و هدف آن تربیت کارشناسانی است که بتوانند در زمینه های کاربرد ،نگهداری ، تعمیر و ترویج ماشینهای کشاورزی فعالیت نمایند .این رشته در مقطع کارشناسی حد فاصل مهندسی کشاورزی و مهندسی مکانیک می باشد بنابر این لازم است دانشجویان از هر دو علم اطلاعات کافی راداشته باشند دانشجویان در مقطع کارشناسی بیشتر با کاربرد ماشینهای کشاورزی آشنا می شوند و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به طراحی ماشینهای کشاورزی می پردازند . این رشته با پذیرش دانشجو در سال 1388 فعالیت خود را در زمینه نیروی متخصص آغاز نموده است.

تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آمار بازدیدکنندگان

2
14
72646